Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

lilikoi
8716 b85d
lilikoi

January 24 2020

lilikoi
4284 651a 500
Ćpun
Reposted fromzyta zyta viairmelin irmelin
lilikoi
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
lilikoi
lilikoi
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
lilikoi
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
lilikoi
9501 806e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
lilikoi

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viayouaresonaive youaresonaive
lilikoi
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viamaddaleinee maddaleinee
lilikoi

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaddaleinee maddaleinee
lilikoi
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaszydera szydera
lilikoi
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
lilikoi
lilikoi

January 23 2020

lilikoi
3455 e65d
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapsychoza psychoza
lilikoi
8257 b70e
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoza psychoza
lilikoi
0973 a138
lilikoi
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasorriso sorriso
lilikoi
9539 946b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl