Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

lilikoi

Nikt nie chce być singlem - Jakub Żulczyk

"Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kalekę. Człowiek, który zaczyna budować swoje życie na bazie własnej samotności zaczyna się nieodwracalnie psuć. (...)
Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayouaresonaive youaresonaive
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialeksandra leksandra
lilikoi
4065 fa3c
Reposted fromrol rol viaclerii clerii
lilikoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaclerii clerii
lilikoi
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
lilikoi
9677 08a8 500
lilikoi
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAmericanlover Americanlover
lilikoi
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viaclerii clerii
lilikoi
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaclerii clerii
lilikoi
2888 e9a7
lilikoi
lilikoi
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
lilikoi

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
lilikoi
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viayouaresonaive youaresonaive
lilikoi
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaclerii clerii

May 24 2017

9590 e720
Reposted fromAmericanlover Americanlover
lilikoi

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
lilikoi
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaclerii clerii
lilikoi
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
lilikoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl