Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

lilikoi
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary vialubiew0 lubiew0
lilikoi
Reposted fromFlau Flau viaunique-wm unique-wm

April 19 2018

lilikoi
Reposted fromshakeme shakeme viagriber griber
lilikoi
lilikoi
jetty into the night 
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczinok czinok
lilikoi
lilikoi
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
lilikoi
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKawaiiNamida KawaiiNamida

April 07 2018

lilikoi
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahasandra hasandra
lilikoi
5803 ec12 500
Świetlicki.

March 16 2018

lilikoi
lilikoi
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiammistake iammistake
3134 4445 500

edgeofsensuality:

“Oh gawd, oh gawd!!! Leg cramp!”

Reposted fromamatore amatore viamyfuckingreality myfuckingreality
lilikoi

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
lilikoi
lilikoi
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
lilikoi
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 

March 15 2018

lilikoi
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viamietta-world mietta-world

March 08 2018

lilikoi

March 06 2018

lilikoi
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl