Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

lilikoi
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
lilikoi

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
lilikoi
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
lilikoi
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viayouaresonaive youaresonaive
lilikoi
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
lilikoi
6290 81ba 500
Reposted fromverronique verronique via13-days 13-days
lilikoi
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viairmelin irmelin
lilikoi
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaaaddicted aaaddicted
lilikoi
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
lilikoi
2114 9fc3
Reposted fromiamstrong iamstrong viaaaaddicted aaaddicted
6337 8fc7 500
lilikoi
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
lilikoi
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

March 17 2017

lilikoi
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
1949 a08b
Reposted fromtosiaa tosiaa viamakemewannadie makemewannadie

March 16 2017

lilikoi
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamaddaleinee maddaleinee
lilikoi
Nie chcę się obudzić. Chcę spać w nieskończoność. Wtedy nie będę musiała o niczym myśleć.
— Haruki Murakami
lilikoi
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viairmelin irmelin
8210 aee5
Reposted fromtwice twice vianivea nivea
lilikoi
1185 a8ed
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl