Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

lilikoi
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
lilikoi
Czasem nie sposób wyrwać czyjeś serce z własnego ciała.
— Żulczyk
Reposted from21gramow 21gramow viasentymentalna sentymentalna
lilikoi
lilikoi

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz

October 08 2017

lilikoi
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viause-useless-mind use-useless-mind

September 17 2017

lilikoi
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
0493 8877 500

nicoleh7777:

opticxllyaroused:

Cross worlds by jean-joaquim crasso

Can this PLEASE be my backyard?!?!?!

Reposted fromSkydelan Skydelan
lilikoi
2247 2bee
0155 09c2

banshy:

Spirit Island // Jake Dyson

Reposted fromSkydelan Skydelan
0449 4e6d 500

wbsloan:

Showing Itself

“There is a love of wild nature in everybody, an ancient mother-love showing itself whether recognized or no, and however covered by cares and duties”
― John Muir

Reposted fromSkydelan Skydelan
lilikoi
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialitka litka
lilikoi
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
lilikoi
2354 ef72
Reposted frompekosia pekosia viaszydera szydera
lilikoi
1430 3299
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialitka litka
lilikoi
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoutofmyhead outofmyhead
lilikoi
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoutofmyhead outofmyhead
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl