Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

lilikoi
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viamr-absentia mr-absentia
lilikoi

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
lilikoi
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lilikoi
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
lilikoi

Ostatecznie i tak okazuje się, że znaczenie ma tylko słowo: „Tak”, a „może” to tylko inna wersja słowa: „Nie” – tym boleśniejsza, im później to zrozumiesz.

http://volantification.pl/2017/07/27/najgorsze-nie-sa-katastrofy-najgorsze-sa-mielizny
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viawosq wosq
lilikoi
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury vianiskowo niskowo
lilikoi
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
lilikoi
6256 0f41 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar viaLusia Lusia
lilikoi
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaorchis orchis
lilikoi
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
lilikoi
1034 22a0 500
Tatry
lilikoi
1685 9b5a 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaoutoflove outoflove
lilikoi
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viahumane humane
lilikoi
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
9178 6376

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

lilikoi
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viaclaudelle claudelle
lilikoi
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
lilikoi
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball

July 23 2017

lilikoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl