Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lilikoi
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaclerii clerii
lilikoi
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
lilikoi
lilikoi
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viayouaresonaive youaresonaive
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viayouaresonaive youaresonaive
lilikoi
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa
7102 4695 500
2826 3011
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viacynamon cynamon
lilikoi
2353 a15f 500
Reposted frommisza misza viapersona-non-grata persona-non-grata
lilikoi
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viacynamon cynamon
lilikoi
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
lilikoi
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger vianutt nutt
lilikoi
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur
1304 d2f0
Reposted fromrivela rivela viatutus tutus
lilikoi
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi viapersona-non-grata persona-non-grata
lilikoi
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
lilikoi
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
lilikoi
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasucznik sucznik
lilikoi
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachdeszczu zapachdeszczu

May 23 2017

lilikoi
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl